Geschiedenis

De WES is opgericht in 1981 en is sinds 1987 een stichting. Toen in 1981 in Amsterdam het Wilhelmina Gasthuis en het Binnen Gasthuis fuseerden tot Academisch Medisch Centrum, ontstond er op de Intensive Care behoefte aan eenheid van handelen. Op initiatief van de verpleegkundigen werden toen symposia georganiseerd die daaraan moesten bijdragen. Door de grote belangstelling en het ontbreken van bijscholing na de I.C.-opleiding besloot men door te gaan. De WES werd opgericht en ook in andere centra kwamen regionale werkgroepen. Het motto van de organisatie werd: "voor en door verpleegkundigen".

Heden

Ook nu nog is de WES een landelijke stichting met twee regionale werkgroepen; een in Rotterdam en een in de regio Zuid Nederland. Onze regio Zuid telt 11 leden, allen werkzaam binnen de gezondheidszorg. Deze mensen zijn op vrijwillige basis lid van de werkgroep. Financiële middelen om de symposia te organiseren komen uit de inschrijfgelden en van sponsoren. Een eventueel overschot wordt aangewend om een nieuw symposium op te kunnen starten. Wij proberen bij elk symposium een onderwerp vanuit diverse disciplines te belichten. Zo komen er naast de verpleegkundige ook de sociale en medische aspecten aan de orde.

Doelgroep

In het begin van de WES waren de activiteiten steeds gericht op de Intensive Care nascholing. De laatste jaren is gekozen voor een meer integrale manier van benaderen van de onderwerpen. Daarom worden er ook symposia georganiseerd voor andere, binnen de gezondheidszorg werkzame, disciplines. Enkele onderwerpen die in eerdere symposia aan bod zijn geweest zijn: infectie, HELLP, pijn, decubitus en trauma. Voor een algemene indruk van eerdere onderwerpen, kies dan boven in de balk voor "Historie".

Graag tot ziens bij een volgend symposium!

Namens WES Regio Zuid.

Leden (in alfabetische volgorde):

Chris van Dongen (IC-verpleegkundige)
Christel Schilders (IC-verpleegkundige)
Demi Roels  (SEH-verpleegkundige)
Esther Berghout (SEH-verpleegkundige)
Hans van Hemert (Klinisch ICT-er, penningmeester)
Ielke van den Wildenberg - Vos (IC-verpleegkundige)
Jelle Cloïn (Ambulance verpleegkundige)
John Oerlemans (IC en SEH-verpleegkundige)
Simone Schraven (IC-verpleegkundige)
Susanne Scholten (CCU-verpleegkundige, secretaris)
Tessy Stevens - van Looij (IC-verpleegkundige, voorzitter)

 

Contact mail naar info@wesregiozuid.nl