Inschrijfkosten:

€ 75,00 per persoon tot 1 september 2024, daarna  € 85,00 per persoon

Dit is inclusief koffie / thee, lunch en borrel na afloop.

Inschrijven:

U kunt zich inschrijven via deze website onder het kopje “aanmelden ”.

Betalen:

Nadat u zich via deze website heeft aangemeldt, krijg u een mail met de betalingsinstructie. U dient zo spoedig mogelijk het verschuldigde bedrag over te maken op de daarvoor aangewezen rekening. Als uw betaling binnen is ontvangt u hiervan een bevestiging via de mail. Deze bevestiging is tevens uw entreebewijs. Bewaar deze dus zorgvuldig. Bij de inschrijfdesk van het symposium kunt u op de dag van het symposium een betalingsbewijs krijgen.

Annulering:

Bij annulering tot 10 werkdagen vóór de scholingsdag wordt een annuleringsvergoeding van € 25,00 per persoon in rekening gebracht. Na deze termijn zijn de totale inschrijfkosten verschuldigd.  Alleen  annuleringen per e-mail worden geaccepteerd. U ontvangt altijd een bevestiging van uw annulering. U kunt uw annuleringsverzoek mailen naar info@wesregiozuid.nl . De WES behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen van bovenstaande af te wijken!

Organisatie:

Stichting Werkgroep Educatieve Symposia Regio Zuid. Ingeschreven in het Stichtingregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 53841042

Informatie:

info@wesregiozuid.nl