Het inschrijffomulier begint ONDER de AVG voorwaarden (dus naar beneden scrollen)

Bij het inschrijven voor een symposium worden alle gegevens die u heeft ingevuld op onderstaand formulier opgeslagen in een database die door de organisatoren wordt beheerd.

Om bij V&VN uw aanwezigheid te melden is het noodzakelijk dat deze gegevens bij ons beschikbaar blijven.

U kunt ten alle tijden ons verzoeken om de gegevens te verwijderen, maar dat betekent dat onze registratie van uw aanwezigheid ook verdwijnt, evenals uw mogelijkheid om het certificaat te bekijken en te downloaden.

De AVG geeft u als burger de volgende rechten: 

  • Inzage: u heeft het recht recht om te zien welke gegevens van u worden verzameld.
  • Correctie: u kunt vragen om gegevens die niet kloppen, te laten aanpassen.
  • Verwijdering: u heeft het recht gegevens die niet (meer) van belang zijn, te laten wissen.
  • Beperking: u kunt vragen om minder gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld als er meer gegevens worden gevraagd dan nodig is.
  • Overdraagbaarheid: u kunt vragen om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie.
  • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens.
  • Informatie: u heeft recht op duidelijke informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens doet en waarom.


Indien u het symposium door de WES geaccrediteerd wil laten worden, dan dient u hieronder ook uw V&VN relatienummer te vermelden
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Mailadres*
Herhaal mailadres
Naam instelling+plaats
Naam afdeling
Telefoonnummer
V&VN relatienummer
ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden over het volgende symposium van de WES.
Anti spam:
*= verplichte velden

Nadat wij uw aanmelding via deze pagina hebben ontvangen krijgt u van ons per e-mail betalingsinstructies.

Na betaling ontvangt u een definitief bewijs van inschrijving dat geldt als toegangsbewijs voor het symposium.

 

Enkel volledig ingevulde formulieren worden verwerkt!